A lot of snow

Detta bildspel kräver JavaScript.

We just got back to Abisko Scientific Research station after our initial field trip of the season.

The late spring up here has resulted in a lot of snow and still frozen ground on our sites. Creative thinking, nice weather and a good field team still made the fieldwork successful.

/ Mats P. Björkman – the Alpine & Polar Ecology group of BLUES

Field season starts!

20170604_080946

Mats P. Björkman, Haldor Lorimer-Olsson and Argus Pesqueda have headed up to Latnjajaure Field Station west of Abisko to start up this field season. It’s the second field season in the project ”Permafrost thaw – decadal responses to climate change”. If you want some flash backs from last year field work with Alpine and Polar Ecology group of BLUES see these posts:

Fieldwork in Abisko

At last some work

Tent camp at Corrvosjaure

Calf marking at Corrvosjaure

Flux measurements at Corrvosjaure

Back in a sunny Tarfala

On the other side of Träsket

Kebnekaise from its best

Birches on the tundra

Dendrochronology?! On that?????

Last fieldwork for the season

Rain, snow and a bit of sun

– the Alpine and Polar Ecology group of BLUES

Climate Change Debates

20160922_111005

Today we finalized the last (Thawing Permafrost – will it speed up climate change?) out of three ”Climate Change Debates” within the course NG0210 – Field course in the subarctic, where the students have been very engaged in their discussions and eager to convince their opponent side that ”I” have the strongest argument. I really enjoyed the arguments starting with ”Real Scienctist…” :-). Thanks for your dedication and really looking forward to read your final consensus report!

– Robert Björk

Vandring på Nigardsbreen

20160914_103932

På agendan för dag 3 (14/09-2016) stod glaciärvandring på schemat. Glaciären i fråga heter Nigardsbreen och är en s.k ”outlet glacier” till det största isfältet på den Europeiska kontinenten, Jostedalsbreen. Syftet med exkursionen var att få en djupare förståelse av sediment transport og glacialhydrologien.

20160914_091856

 

Typiskt för en glaciär är att den lämnar särskilda spår efter sig. Vissa av dessa kan ge information om isens forna rörelseriktning och ett exempel på ett sådant spår är parabelriss. Dessa bågformade avtryck bildas under isen då stenar trycks ned i hällen samtidigt som isen rör sig framåt. Den branta sidan i parabelrissen vätter mot isens rörelseriktning.

20160914_093248

Glaciärens smältvatten innehåller mycket sediment och en stor del avsätts i nära anslutning till glaciären. Ett högt och varierande vattenflöde samt mycket suspenderat material är de starkast bidragande faktorerna till de migrerande kanalerna, därav det flätliknande systemet som utmärker ett så kallat braided river system.

moranmarkerad

Strax framför glaciären hittar vi en så kallad ändmorän som utgörs av en linjär formation bestående av material som avsattes i framkanten av isen när denna smälte. Dessa är av stort intresse då de utgör en markör för glaciärens tidigare utbredning. Just denna ändmorän vet vi avsattes under 2004.

20160914_121721

Väl uppe på glaciären stötte vi på sprickor i isen. Dessa är framför allt vanliga i glaciärens framkant där isen smälter och rör sig fortare vilket ger upphov till spänningar. Sprickorna i glaciären är inte statistiska utan kan ändra både utseende och utbredning.

20160914_115444

Längre upp på glaciären visade vår guide Bjørn André oss en stor Moulin, ett dräneringshål för smältvatten på glaciärens yta. Genom dräneringshålet rinner smältvatten till botten och når till slut isens front. 

Dagen avslutades med fika och föreläsning framförd av Marthe Gjerde på Breheimsenteret. Allt som allt, en mycket lyckad dag!

/Henrik Andersson, Henrik Engdahl, Ernst Kallin & Dylan Örn